Svenskt Kuttrigt Spån - 20 L

Svenskt Kuttrigt Spån

89 kr

Kuttrigt spån, lokalt producerad av blandade barrträd i Västmanland. Perfekt för kanin- eller gnagarburen.

Artikelnummer: 8020