Njurar

Här hittar du produkter för att lindra besvär vid kronisk njurinsufficiens. I samråd med veterinärer kan vi erbjuda flertalet foder och fodertillskott som minskar belastningen på njurarna hålla fosfor- och proteinhalten låg. Genom detta kan man se till att fördröja utvecklingen av njursjukdomar.